Prodajni Asortiman

300+ papira i kartona

Naš prodajni asortiman čine najkvalitetniji papiri i kartoni, kao i široka paleta boja, ofset ploča, grafičkih hemikalija i drugih materijala koji se svakodnevno koriste u štamparijama. Dobavljače za sve materijale iz našeg prodajnog asortimana uvek biramo sa najvećom pažnjom vodeći računa o kvalitetu.

 • Bezdrvni kartoni, beli i u boji (Sappi, Fedrigoni, Mondi)
 • Ofsetni papiri u tabacima i u rolni (Sappi, Fedrigoni, Mondi)
 • Jednostrano i dvostrano premazni papiri/kartoni beli/color (B&B, APP)
 • Etiketni i metalizirani etiketni papiri (B&B, APP)
 • Samokopirni papiri u tabacima i u rolni (Mitsubishi – Giroform, APP)
 • Samolepljivi papiri u tabacima i u rolni (Radece Muflon, Budaval)
 • Lepenka siva, bela, bojena, kasirana (Smurfit Kappa)
 • Hromokartoni duplex/triplex/kraft (MM Kolicevo, Smurfit Kappa, Mel)
 • Natron i omotno – ukrasni papiri (Maglaj)
 • Novinski papir (UPM, Vipap Krsko)
 • LWC i SC papiri (Sappi)
 • Termo papiri (Mitsubishi, APP)
 • Fotokopirni papiri, beli i u boji (Fabriano, Double A)
 • Ofsetne ploče PCP-CTP i hemikalije (Cinkarna)
 • Ofsetne boje i aditivi (SunChemical, Flint Group, Cinkarna)
 • Grafički lepkovi (Mitol)
 • Specijalni papiri i kartoni (Fabriano)

Najtraženiji artikli

Molimo da na vreme planirate i rezervišete potrebne količine materijala. Zbog nestabilne energetske situacije u Evropi i svetu, došlo je do krupnih promena u proizvodnji i prodaji kod naših velikih dobavljača. Najveće interesovanje naših klijenata trenutno imamo za:

 • Samolepljivi papir u rolni i tabaku
 • Barijerni celolozni karton u rolni i tabaku
 • Karton za čase i smrznuto voce/povrće u rolni i tabaku
 • Ofset papir u rolni i tabaku
 • Jednostrano premazni papir u rolni i tabaku
 • Dvostrano premazni papir u rolni i tabaku
 • Jednostrano premazni karton u rolni i tabaku
 • Dvostrano premazni karton u rolni i tabaku
 • Dekorativni papir u tabaku (pastel/intensive)
 • Fotokopir papir A4 i papir A3 (pastel/intensive)
 • Digitalna štampa SRA3 format (papir/pvc)