Asortiman

Prodajni asortiman

Naš prodajni asortiman čini više od 300 vrsta najkvalitetnijih papira i kartona, kao i široka paleta boja, ofset ploča, grafičkih hemikalija i drugih materijala koji se svakodnevno koriste u štamparijama. Dobavljače za materijale iz našeg prodajnog asortimana uvek biramo sa najvećom pažnjom vodeći pre svega računa o kvalitetu.

 • Bezdrvni kartoni, beli i u boji (Sappi, Fedrigoni, Mondi)
 • Ofsetni papiri u tabacima i u rolni (Sappi, Fedrigoni, Mondi)
 • Jednostrano i dvostrano premazni papiri i kartoni, beli i u boji (Sappi, B&B, APP)
 • Etiketni i metalizirani etiketni papiri (B&B, APP)
 • Samokopirni papiri u tabacima i u rolni (Mitsubishi – Giroform, APP)
 • Samolepljivi papiri u tabacima i u rolni (Radece Muflon, Budaval)
 • Lepenka siva, bela, bojena, kasirana (Smurfit Kappa)
 • Hromokartoni – duplex – triplex – kraft (MM Kolicevo, Smurfit Kappa, Mel)
 • Natron i omotno – ukrasni papiri (Maglaj)
 • Novinski papir (UPM, Vipap Krsko)
 • LWC i SC papiri (Sappi)
 • Termo papiri (Mitsubishi, APP)
 • Fotokopirni papiri, beli i u boji (Fabriano, Double A)
 • Ofsetne ploče PCP-CTP i hemikalije (Cinkarna)
 • Ofsetne boje i aditivi (SunChemical, Flint Group, Cinkarna)
 • Grafički lepkovi (Mitol)
 • Specijalni papiri i kartoni (Fabriano)